Tanfolyami általános szerződési feltételek

A tanfolyam szervezője (a továbbiakban Szervező):

Szalai Balázs István e.v. (Mindfulness Mindenkinek)
Adószám: 69285420-1-42
E.v. nyilvántartási szám: 52963836

A tanfolyam résztvevője (a továbbiakban Résztvevő):

A tanfolyamon azok vehetnek részt, akik jelen honlapon megtalálható  űrlapon, emailben vagy telefonon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat, és elfogadják a tanfolyam általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő megadja Szervezőnek a szerződéskötéshez szükséges adatokat, amelyeket Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a honlapon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezel.

1. Szervező vállalja, hogy

a) Résztvevő számára a tanfolyam leírásában szereplő oktatási szolgáltatást nyújtja a megadott óraszámban és tartalommal.

b) Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

c) Amennyiben – több alkalmas tanfolyam esetén – a saját hibájából vagy vis maior okán egy vagy több alkalom elmarad, ezek pótlására lehetőséget biztosít. Egyalkalmas tanfolyam elmaradása esetén a részvételi díj visszajár.

d) Amennyiben Résztvevő egészségi okból vagy vis maior okán mégsem tud részt venni a tanfolyamon, egy következő tanfolyamon részvételi lehetőséget biztosít számára (külön megállapodás alapján, tanfolyamonként egy résztvevőnek).

2. Résztvevő kijelenti, hogy

a) Az előzetes tájékoztatást a tanfolyam körülményeiről és tartalmáról megértette, és nem tud olyan kizáró okról (pl. egészségügyi ok, korlátozó életkörülmények), amely számára nem teszi lehetővé a tanfolyam elvégzését.

b) Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően megértette és igazolja, hogy a tanfolyam keretében egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenységet nem vesz igénybe.

c) Megértette, hogy a tanfolyam keretében oktatási szolgáltatást vesz igénybe, így ő maga felel a testi-lelki jóllétéért. Az esetlegesen felmerülő nehézségeket, problémákat mielőbb jelzi az Oktatónak.

d) Amennyiben a tanfolyam elkezdését követően visszalép a tanfolyamtól, pénzvisszatérítésre nem jogosult. (De ld.: 1/d pont.)

e) Amennyiben a tanfolyam kezdete előtt lép vissza, a tanfolyami díj visszatérítésére a tanfolyam kezdetét megelőző 14. napig van lehetősége. A kezdést megelőző 7. napig 50% visszatérítésre jogosult, a kezdést megelőző héten nem jogosult visszatérítésre.

f) A foglalkozásokon engedély nélkül nem készít hang- vagy képfelvételt.

g) Résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a képzésnek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

h) Elfogadja, hogy elektronikus levélcíme megadásával hozzájárul ahhoz, hogy információt vagy reklámajánlatot küldjünk számára. A hírlevelekhez szükséges elérhetőséget a Mailchimp rendszerében tároljuk, azokat harmadik félnek nem adjuk át.

i) Elfogadja, hogy a tanfolyamon elhangzó előadásokat, az írásos és hanganyagokat, illetve az esetlegesen készülő kép- vagy hangfelvételt csak személyes célra használja, azokat nem adja tovább.

j) Résztvevő esetleges panaszát emailben vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

Budapest, 2018.01.01.

(Visited 683 times, 1 visits today)